Contact Us 2019-04-29T19:39:51-07:00

Contact Us

Address

California Baptist University, 8432 Magnolia Ave, Riverside, CA 92504

China Contact

Beijing Contact: 13601146671 Yuan Wei
Guangzhou Contact: 18665837877 Lin Jianmin
Inner Mongolia Contact: 13804770473 Narisha

US Contact

English: Rosemary Welsh, (951) 3243-4590
Chinese and English: Rosalind Lu, (951) 961-1426
Chinese and English: Betty Yu, (626) 893-2620